Hotline: 0929516221

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022

Hướng dẫn một số nội dung chi phí quản lý dự án và quản lý hợp đồng xây dựng

Ngày đăng: 02-06-2022

Chứng chỉ hành nghề thiết kế đường dây và trạm biến áp

Ngày đăng: 18-04-2022

02 ĐỀ CƯƠNG TVGS DÂN DỤNG -CN

Ngày đăng: 05-04-2022

Xử lý trường hợp lập thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng có sai khác với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

Ngày đăng: 05-02-2022

Bản vẽ hoàn công của liên danh nhà thầu

Ngày đăng: 18-01-2022

Hướng dẫn áp dụng định mức công tác tu sửa đê kè

Ngày đăng: 30-12-2021

Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Ngày đăng: 03-12-2021

Nghị định 99 2021 về thanh quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ngày đăng: 16-11-2021

MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2021/TT-BXD (SO VỚI THÔNG TƯ SỐ 11/2019/TT-BXD VÀ THÔNG TƯ SỐ 02/2020/TT-BXD)

Ngày đăng: 06-10-2021

Slide của buổi Hội thảo trực tuyến về nội dung của 03 Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP do Viện Kinh tế xây dựng tổ chức ngày 15/9/2021

Ngày đăng: 17-09-2021

Đề cương TVGS

Ngày đăng: 11-09-2021

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng là Thông tư “Cái” hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày đăng: 08-09-2021

Thông tư số 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

Ngày đăng: 27-08-2021

Hướng dẫn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

Ngày đăng: 25-08-2021

Thi công phòng cháy, chữa cháy có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không ?

Ngày đăng: 19-08-2021

Chủ đầu tư tự quản lý dự án có cần chứng chỉ năng lực xây dựng?

Ngày đăng: 17-08-2021
« 1 2 3 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/