Hotline: 0929516221

HƯỚNG DẪN GIẢM THUÊ VAT 10- 8 %

Ngày đăng: 25-03-2022

Tạm ứng hợp đồng trong xây dựng (Có/Không xuất hoá đơn GTGT?)

Ngày đăng: 06-03-2022

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: cự ly vận chuyển

Ngày đăng: 18-01-2022

Thanh toán hợp đồng trọn gói

Ngày đăng: 03-01-2022

Điều chỉnh giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu

Ngày đăng: 14-12-2021

Hướng dẫn xác định chi phí phát sinh hợp đồng thi công xây dựng theo đơn giá cố định

Ngày đăng: 09-11-2021

Quản lý hợp đồng xây dựng: 6 vấn đề then chốt cần cải thiện Quản lý hợp đồng xây dựng: 6 vấn đề then chốt cần cải thiện

Ngày đăng: 09-01-2021

Phải chuyển khoản tiền giữ chờ quyết toán của nhà thầu vào tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư bắt buộc mở tại Kho bạc Nhà nước không?

Ngày đăng: 14-12-2020
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/