Hotline: 0929516221

Một cá nhân có được làm chỉ huy trưởng 2 dự án khác nhau không?

Một cá nhân có được làm chỉ huy trưởng 2 dự án khác nhau không?

Hiện tôi đang tham gia làm Chỉ Huy Trưởng cho một gói thầu A thuộc dự án B. Công ty tôi vừa trúng thầu một gói thầu C thuộc dự án D. Vậy xin hỏi tôi có được làm cùng lúc Chỉ Huy Trưởng cho cả 2 gói thầu thuộc 2 dự án khác nhau không. (Về trình độ, năng lực, bằng cấp đảm bảo). Xin được sự quan tâm giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì: “16. Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu (sau đây gọi chung là chỉ huy trưởng) là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu cụ thể”.

--------------

(Nguồn: Bộ Xây dựng)

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/