Hotline: 0929516221

Chứng chỉ hành nghề thiết kế đường dây và trạm biến áp

Câu hỏi:
Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế cơ – điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp).

Như vậy cá nhân muốn thực hiện công tác thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp phải thi chứng chỉ hành nghề gì, chứng chỉ do đơn vị nào tổ chức thi? Hiện tại Sở Xây dựng chỉ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ – điện công trình (không bao gồm đường dây và trạm biến áp).

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương thì điều kiện đối với các cá nhân tham gia hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực của các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện thực hiện theo quy định của Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật này.

Nguồn: Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/