Hotline: 0929516221

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình xây dựng.

HỆ THỐNG THAY ĐỔI LIÊN TỤC
ĐỊNH MỨC 10 ĐÃ SẮP RA RÌA
MỜI BÀ CON ANH EM CẬP NHẬT NHÉ
-------------------------------------------
-Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng.
-Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình xây dựng.

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/