Hotline: 0929516221

Hỏi: Thay đổi biện pháp thi công có phải thẩm định thiết kế?

Ngày đăng: 11-08-2021

Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công 39/2019

Ngày đăng: 03-08-2021

Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công 39/2019

Ngày đăng: 03-08-2021

Dự án của tỉnh có thể giao UBND huyện làm chủ đầu tư?

Ngày đăng: 16-07-2021

TT 06.2021 - TT- BXD Phân cấp công trình Xây dựng

Ngày đăng: 11-07-2021

Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở & dự toán đối với dự án UBND cấp tỉnh giao UBND cấp huyện làm Chủ đầu tư

Ngày đăng: 08-07-2021

5 “Sai Lầm Phổ Biến” là kỹ sư hồ sơ/ QA-QC CẦN PHẢI BIẾT

Ngày đăng: 03-07-2021

Tình hình tăng giá thép và đề xuất một số giải pháp khắc phục

Ngày đăng: 14-06-2021

QUY TRÌNH 12 BƯỚC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG THEO NĐ 06/2021/NĐ-CP

Ngày đăng: 11-06-2021

quyet-dinh-702-qd-bxd-dieu-chinh-bo-cau-hoi-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung

Ngày đăng: 10-06-2021

Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu

Ngày đăng: 08-04-2021

**DỰ PHÒNG TRONG GIÁ DỰ THẦU**

Ngày đăng: 21-03-2021

Nghị định 15/2021/NĐ- CP về Quản lý dự án đầu tư Xây dựng

Ngày đăng: 06-03-2021

Trình tự thực hiện dự án - Thiết kế 3 bước

Ngày đăng: 03-03-2021

File World NĐ 10/2021/ NĐ-CP

Ngày đăng: 01-03-2021

Kiểm toán quá trình nghiệm thu công trình Xây dựng

Ngày đăng: 25-02-2021

BQLDA được tự điều chỉnh các nhóm mục chi, nhiệm vụ chi cho phù hợp tình hình thực tế của đơn vị .

Ngày đăng: 24-01-2021

Xây dựng định mức chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Ngày đăng: 05-01-2021

Tiền thuế tài nguyên, môi trường khi sử dụng đất đắp công trình Xây Dựng.

Ngày đăng: 25-12-2020
« 1 2 3 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/