Hotline: 0929516221

Phương pháp đánh giá về kỹ thuật - Quy trình chào hàng cạnh tranh - Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 11-07-2023

LƯU ĐỒ, BIỂU MẪU PHÒNG ĐẤU THẦU - CTY XÂY DỰNG

Ngày đăng: 12-04-2023

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Ngày đăng: 11-03-2023

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU CẬP NHẬT 2023

Ngày đăng: 05-03-2023

Quy trình Đấu thầu thực chiến chi tiết

Ngày đăng: 12-02-2023

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 10-02-2023

Năm 2023 thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 30-01-2023

Công văn BGTVT trả lời Thủ tưởng chỉnh phủ ---------------- V/v lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và tổ chức khởi công xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 31-12-2022

GÓI THẦU ÁP DỤNG CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, KHÔNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM NHƯNG NHÀ THẦU THAM DỰ THẦU PHẢI CAM KẾT

Ngày đăng: 16-12-2022

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016

Ngày đăng: 18-11-2022

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 09-11-2022

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 08/2022/ TT -BKHĐT

Ngày đăng: 06-11-2022

Các câu hỏi về chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 24-09-2022

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Ngày đăng: 12-09-2022

V/V CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU HẾT HẠN

Ngày đăng: 31-07-2022

Đôn đốc đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 26-07-2022

cập nhật 16.9: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI 2022 ( FULL)

Ngày đăng: 07-07-2022

Một số quy định của E-HSMT dẫn đến hạn chế nhà thầu theo TT 08/2022/ TT-BKHDT

Ngày đăng: 02-07-2022

Chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu cần chuyển đổi tài khoản sang hệ thống đấu thầu mới từ 01/7/2022.

Ngày đăng: 27-06-2022

Góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và những vấn đề cần lưu ý Luật Đấu Thầu !!!

Ngày đăng: 24-06-2022

Từ 01/08/2022, nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình vẫn được xét duyệt trúng thầu

Ngày đăng: 20-06-2022

CHUYÊN ĐỀ : HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP

Ngày đăng: 20-05-2022

Thuê thầu phụ không có trong danh sách đã thông báo phải được chủ đầu tư chấp thuận

Ngày đăng: 13-05-2022

LƯU Ý : ĐẤU THẦU HÀNG HÓA

Ngày đăng: 09-04-2022

KẾ HOACH LÀM HỒ SƠ DỰ THẦU

Ngày đăng: 27-03-2022
« 1 2 3 4 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/