Hotline: 0929516221

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016

Ngày đăng: 18-11-2022

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 09-11-2022

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 08/2022/ TT -BKHĐT

Ngày đăng: 06-11-2022

Các câu hỏi về chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 24-09-2022

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Ngày đăng: 12-09-2022

V/V CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU HẾT HẠN

Ngày đăng: 31-07-2022

Đôn đốc đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 26-07-2022

cập nhật 16.9: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI 2022 ( FULL)

Ngày đăng: 07-07-2022

Một số quy định của E-HSMT dẫn đến hạn chế nhà thầu theo TT 08/2022/ TT-BKHDT

Ngày đăng: 02-07-2022

Chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu cần chuyển đổi tài khoản sang hệ thống đấu thầu mới từ 01/7/2022.

Ngày đăng: 27-06-2022

Góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và những vấn đề cần lưu ý Luật Đấu Thầu !!!

Ngày đăng: 24-06-2022

Từ 01/08/2022, nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình vẫn được xét duyệt trúng thầu

Ngày đăng: 20-06-2022

CHUYÊN ĐỀ : HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP

Ngày đăng: 20-05-2022

Thuê thầu phụ không có trong danh sách đã thông báo phải được chủ đầu tư chấp thuận

Ngày đăng: 13-05-2022

LƯU Ý : ĐẤU THẦU HÀNG HÓA

Ngày đăng: 09-04-2022

KẾ HOACH LÀM HỒ SƠ DỰ THẦU

Ngày đăng: 27-03-2022

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CHẾ TÀI NHẰM HẠN CHẾ TIÊU CỰC TRONG ĐẤU THẦU

Ngày đăng: 21-02-2022

BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM THEO CPTPP, EVFTA

Ngày đăng: 15-01-2022

Q&A : Mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước

Ngày đăng: 23-11-2021

Sẽ ngừng giao dịch nếu nhà thầu không nộp phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 062021-BKHĐT

Ngày đăng: 01-11-2021

Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 13-10-2021

Thông tư 22/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm

Ngày đăng: 13-10-2021

Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 10-10-2021

YÊU CẦU DOANH THU GÂY KHÓ KHĂN

Ngày đăng: 28-09-2021
« 1 2 3 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/