Hotline: 0929516221

Hỏi: Khi nào chủ đầu tư tự duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Ngày đăng: 10-07-2024

Hỏi: Khi nào nhà thầu được xác định là độc lập với chủ đầu tư?

Ngày đăng: 08-07-2024

Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hiệu lực từ ngày 26/4/2024 thay thế Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

Ngày đăng: 27-04-2024

File PDF +WORD MỤC LỤC : Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày đăng: 01-03-2024

BIỂU MẪU BẢN WORD Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 21-02-2024

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 21-02-2024

Phương pháp đánh giá về kỹ thuật - Quy trình chào hàng cạnh tranh - Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 11-07-2023

LƯU ĐỒ, BIỂU MẪU PHÒNG ĐẤU THẦU - CTY XÂY DỰNG

Ngày đăng: 12-04-2023

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Ngày đăng: 11-03-2023

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU CẬP NHẬT 2023

Ngày đăng: 05-03-2023

Quy trình Đấu thầu thực chiến chi tiết

Ngày đăng: 12-02-2023

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 10-02-2023

Năm 2023 thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 30-01-2023

Công văn BGTVT trả lời Thủ tưởng chỉnh phủ ---------------- V/v lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và tổ chức khởi công xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 31-12-2022

GÓI THẦU ÁP DỤNG CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, KHÔNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM NHƯNG NHÀ THẦU THAM DỰ THẦU PHẢI CAM KẾT

Ngày đăng: 16-12-2022

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016

Ngày đăng: 18-11-2022

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 09-11-2022

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 08/2022/ TT -BKHĐT

Ngày đăng: 06-11-2022

Các câu hỏi về chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 24-09-2022

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Ngày đăng: 12-09-2022

V/V CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU HẾT HẠN

Ngày đăng: 31-07-2022

Đôn đốc đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 26-07-2022

cập nhật 16.9: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI 2022 ( FULL)

Ngày đăng: 07-07-2022

Một số quy định của E-HSMT dẫn đến hạn chế nhà thầu theo TT 08/2022/ TT-BKHDT

Ngày đăng: 02-07-2022
« 1 2 3 4 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/