Hotline: 0929516221

Bản vẽ hoàn công của liên danh nhà thầu

Ngày đăng: 18-01-2022

Hướng dẫn áp dụng định mức công tác tu sửa đê kè

Ngày đăng: 30-12-2021

Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Ngày đăng: 03-12-2021

Nghị định 99 2021 về thanh quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Ngày đăng: 16-11-2021

MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2021/TT-BXD (SO VỚI THÔNG TƯ SỐ 11/2019/TT-BXD VÀ THÔNG TƯ SỐ 02/2020/TT-BXD)

Ngày đăng: 06-10-2021

Slide của buổi Hội thảo trực tuyến về nội dung của 03 Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP do Viện Kinh tế xây dựng tổ chức ngày 15/9/2021

Ngày đăng: 17-09-2021

Đề cương TVGS

Ngày đăng: 11-09-2021

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng là Thông tư “Cái” hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày đăng: 08-09-2021

Thông tư số 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

Ngày đăng: 27-08-2021

Hướng dẫn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

Ngày đăng: 25-08-2021

Thi công phòng cháy, chữa cháy có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không ?

Ngày đăng: 19-08-2021

Chủ đầu tư tự quản lý dự án có cần chứng chỉ năng lực xây dựng?

Ngày đăng: 17-08-2021

Hỏi: Thay đổi biện pháp thi công có phải thẩm định thiết kế?

Ngày đăng: 11-08-2021

Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công 39/2019

Ngày đăng: 03-08-2021

Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công 39/2019

Ngày đăng: 03-08-2021

Dự án của tỉnh có thể giao UBND huyện làm chủ đầu tư?

Ngày đăng: 16-07-2021

TT 06.2021 - TT- BXD Phân cấp công trình Xây dựng

Ngày đăng: 11-07-2021

Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở & dự toán đối với dự án UBND cấp tỉnh giao UBND cấp huyện làm Chủ đầu tư

Ngày đăng: 08-07-2021

5 “Sai Lầm Phổ Biến” là kỹ sư hồ sơ/ QA-QC CẦN PHẢI BIẾT

Ngày đăng: 03-07-2021
« 1 2 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/