Hotline: 0929516221

Để phục vụ công tác Đấu thầu 

- Nhận kiểm toán báo cáo tài chính công ty xây dựng 

- Nhận kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 BAN BIÊN TẬP KIWI

[G]: ĐẤU THẦU- THI CÔNG- KIỂM TOÁN XD

[W]: http://xaydungkiwi.com

[E]: kiwi.utc@gmail.com

[Phone&Zalo]: 0929.516.221

Nội dung đang được cập nhật
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/