Hotline: 0929516221

Xây dựng định mức chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Ngày đăng: 05-01-2021

Tiền thuế tài nguyên, môi trường khi sử dụng đất đắp công trình Xây Dựng.

Ngày đăng: 25-12-2020

Hiểu biết về C/O, C/Q liên quan đến quản lý chất lượng vật tư thiết bị đưa vào công trình.

Ngày đăng: 17-12-2020

Ban quản lý dự án trực tiếp tổ chức quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án có nhân hệ số 0,8?

Ngày đăng: 01-12-2020
« 1 2 3 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/