Hotline: 0929516221

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

TẢI QUY TRÌNH TẠI ĐÂY

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022

Hướng dẫn một số nội dung chi phí quản lý dự án và quản lý hợp đồng xây dựng

Ngày đăng: 02-06-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/