Hotline: 0929516221

Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hiệu lực từ ngày 26/4/2024 thay thế Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

Ngày đăng: 27-04-2024

File PDF +WORD MỤC LỤC : Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày đăng: 01-03-2024

BIỂU MẪU BẢN WORD Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 21-02-2024

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 21-02-2024

Có sử dụng thí nghiệm cấp phối bê tông tại hiện trường để điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng không ?

Ngày đăng: 19-02-2024

Hợp đồng Fidic bản quyền

Ngày đăng: 21-12-2023

TPHCM-Nhung quy dinh chu yeu ve QLDA 11-2023

Ngày đăng: 24-11-2023

Chấm dứt tình trạng trả lời “…đề nghị làm theo quy định pháp luật…”

Ngày đăng: 31-10-2023

Phương pháp đánh giá về kỹ thuật - Quy trình chào hàng cạnh tranh - Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 11-07-2023

HƯớng dẫn áp dụng Định mức công tác vận chuyển bằng Ô tô tự đổ AB hay AM

Ngày đăng: 06-07-2023

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP

Ngày đăng: 20-06-2023

Thẩm quyền quyết định sử dụng chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng

Ngày đăng: 14-06-2023

LƯU ĐỒ, BIỂU MẪU PHÒNG ĐẤU THẦU - CTY XÂY DỰNG

Ngày đăng: 12-04-2023

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Ngày đăng: 11-03-2023

02-2023-Thongtu_BXD_Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Ngày đăng: 08-03-2023

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU CẬP NHẬT 2023

Ngày đăng: 05-03-2023

Quy trình Đấu thầu thực chiến chi tiết

Ngày đăng: 12-02-2023

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 10-02-2023

Năm 2023 thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 30-01-2023

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Công văn BGTVT trả lời Thủ tưởng chỉnh phủ ---------------- V/v lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và tổ chức khởi công xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 31-12-2022

Kế hoạch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu năm 2023

Ngày đăng: 21-12-2022

GÓI THẦU ÁP DỤNG CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, KHÔNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM NHƯNG NHÀ THẦU THAM DỰ THẦU PHẢI CAM KẾT

Ngày đăng: 16-12-2022
« 1 2 3 4 5 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/