Hotline: 0929516221

Hướng dẫn áp dụng định mức công tác tu sửa đê kè

Đơn vị của ông Lương Hữu Thuộc (TPHCM) đang rà soát dự toán công trình cấp bách khắc phục sạt lở đê kè do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Đơn vị lập dự toán có áp dụng các mã công tác theo Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN cho công tác làm và thả rọ đá, thảm đá hộc.
Tuy nhiên đối chiếu theo định mức tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD, các công tác trên đã được điều chỉnh về hệ số hao phí.

Ông Thuộc hỏi, vậy đơn vị ông có được kiến nghị điều chỉnh dự toán theo định mức tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD không? Và định mức theo Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN có còn được áp dụng hay không?

Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Về hiệu lực của các văn bản, hiện nay, Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN ngày 2/6/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức dự toán trong công tác xây dựng, tu sửa đê kè đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Quyết định số 2962/BNN-XD ngày 6/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mặt khác, Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng cũng đã được thay thế bằng Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

Về điều kiện áp dụng, Quyết định số 2962/BNN-XD quy định định mức công tác làm rọ tre đá hộc (rọ có vỏ bằng tre, lõi đá hộc), trong khi Thông tư số 12/2021/TT-BXD quy định định mức công tác làm và thả rọ đá (rọ có vỏ bằng thép, lõi đá hộc).

Do vậy, đề nghị ông rà soát cụ thể nội dung công việc để lựa chọn định mức phù hợp với quy định tại Quyết định số 2962/BNN-XD hoặc Thông tư số 12/2021/TT-BXD nêu trên.

-----------

Nguồn : Cổng thông tin chính phủ 

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/