Hotline: 0929516221

Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT về việc ngưng hiệu lực Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 07-08-2022

TIÊU CHUẨN VỀ BÊ TÔNG NHỰA : TCVN 13567-1-2-3 : 2022

Ngày đăng: 21-06-2022

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định miễn, giảm thuế GTGT và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

Ngày đăng: 21-06-2022

Biểu mẫu bản Word : TT 08/2022/ TT-BKHĐT : Đấu thầu qua mạng

Ngày đăng: 10-06-2022

Công bố danh mục văn bản pháp quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BXD năm 2021

Ngày đăng: 21-02-2022

NGHỊ ĐỊNH 16/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH : QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG

Ngày đăng: 08-02-2022

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu- Bản Word

Ngày đăng: 06-12-2021

Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội - Bản Word có mục lục

Ngày đăng: 06-12-2021
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/