Hotline: 0929516221

Nghị định 15/2021/NĐ-CP: Chứng chỉ hành nghề Thiết kế CTGT có được Chủ trì thiết kế hệ thống thoát nước (mặt đường) không?

Câu hỏi :

Hiện tại Công ty chúng tôi đang thiết kế 1 dự án Đường giao thông, trong dự án gồm 3 hạng mục : Đường giao thông, Thoát nước mưa (mặt đường), Điện chiếu sáng.

+ Về Chứng chỉ hành nghề cá nhân chúng tôi có đề cử Cán bộ chủ chốt là Kĩ sư Cầu đường có kinh nghiệm 10 năm và có CCHN Thiết kế công trình giao thông đường bộ đảm nhiệm vai trò Chủ trì thiết kế đường giao thông, hệ thống Thoát nước mưa (mặt đường).

  - Đối với cán bộ trên theo ý kiến của cơ quan thẩm định (Sở xây dựng) có trả lời là theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP cán bộ trên không thể chủ trì thiết kế hệ thống thoát nước mưa (mặt đường) mà chỉ có thể chủ trì thiết kế Đường giao thông. Như vậy thì có phù hợp không ạ?

 - Qua tìm hiểu Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng: trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ thì được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ (bao gồm cả hệ thống thoát nước mặt của công trình) phù hợp với hạng năng lực.

 - Vậy theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì cán bộ là Kĩ sư cầu đường có CCHN Thiết kế công trình giao thông đường bộ trên có được là Chủ trì thiết kế hệ thống thoát nước (mặt đường) thuộc phạm vi của tuyến đường không?

Trả lời :

Căn cứ theo Phụ lục VI, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định về phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì phạm vi hoạt động xây dựng của lĩnh vực Thiết kế xây dựng, công trình giao thông (bao gồm: đường bộ, đường sắt, cầu - hầm, đường thuỷ nội địa - hàng hải) là: “Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế tất cả các công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề”. Vì vậy, phần việc Thiết kế hệ thống thoát nước mưa (mặt đường) không thuộc phạm vi hoạt động xây dựng của lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình giao thông.

Nguồn: Cổng thông tin chính phủ 

Tin tức liên quan

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/