Hotline: 0929516221

Chủ đầu tư tự quản lý dự án có cần chứng chỉ năng lực xây dựng?

Câu hỏi:

Công ty ông Phạm Tạ Thành Vinh (Thành phố Hồ Chí Minh) là chủ đầu tư dự án nhà kho chứa phân bón. Đây là công trình nhóm C, cấp III, sử dụng nguồn vốn khác (theo quy định tại Khoản 14, Điều 2, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 44, Điều 4, Luật Đấu thầu 2013 và Khoản 8, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014).

Về triển khai thiết kế và thi công, công ty ông Vinh đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu thi công công trình có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định.

Công ty ông có đội ngũ cán bộ có năng lực kinh nghiệm về công tác quản lý dự án, đã từng tự quản lý, giám sát công trình nhóm B, cấp II trước đây và đều đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, quy định của pháp luật, đã được các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương chấp thuận để chủ đầu tư nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Với dự án nhà kho chứa phân bón nêu trên, ông Vinh hỏi, nếu công ty ông tự tổ chức thực hiện quản lý và giám sát công trình thì có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng hay không? Cán bộ tham gia công tác quản lý dự án cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quản lý dự án hay không?

Trả lời :

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 83, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khi “thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (trừ thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy định tại Khoản 4, Điều 21, Nghị định này); ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại Điều 22 Nghị định này; chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 23 Nghị định này”.

Do đó, trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, giám đốc quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định này; cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

Trường hợp tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 83, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nguồn : Bộ XD

Tin tức liên quan

TPHCM-Nhung quy dinh chu yeu ve QLDA 11-2023

Ngày đăng: 24-11-2023

Chấm dứt tình trạng trả lời “…đề nghị làm theo quy định pháp luật…”

Ngày đăng: 31-10-2023

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/