Hotline: 0929516221

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Tin tức liên quan

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022

Hướng dẫn một số nội dung chi phí quản lý dự án và quản lý hợp đồng xây dựng

Ngày đăng: 02-06-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/