Hotline: 0929516221

Các câu hỏi về chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Các câu hỏi về chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 
ĐỀ ĐẤU THẦU TRÊN HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA THÌ BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỨNG THƯ SỐ
 
1) Xin hỏi: “công ty tôi vừa là Bên mời thầu vừa là nhà thầu thì sử dụng 2 chứng thư riêng cho 2 vai trò được không? Cách khai báo CTS cho trường hợp dùng chung một CTS và riêng 2 CTS như thế nào?”
Trả lời: Chữ ký số đi theo tài khoản, ký được các nghiệp vụ của vai trò bên mời thầu, nhà thầu của tài khoản đó
Ví dụ:
-Tài khoản tham gia hệ thống vn123456789 có vai trò BMT và NT, đăng ký dùng CTS1
-Tài khoản nghiệp vụ vn123456789-01 phân quyền vai trò BMT, vn123456789-02 phân quyền vai trò NT đều có thể đăng ký dùng CTS1 ở trên hoặc các CTS cộng cộng khác của đơn vị
2) Câu hỏi: “Tôi là nhà thầu tư vấn tôi có thể vừa đăng ký là bên mời thầu vừa là thầu chỉ sử dụng 1 chữ ký số công cộng có được không?”
Trả lời: Dạ được bạn ạ
3) Câu hỏi: “Tôi là BMT đã có CTS công cộng doanh nghiệp. Các thành viên Tổ xét thầu thì dùng loại CTS gì, việc truy cập và phân quyền thực hiện nghiệp vụ nhưng thế nào ạ?”
Trả lời: Tổ trưởng tổ chuyên gia đại diện Tổ chuyên gia có tài khoản nghiệp vụ để đánh giá gói thầu. Tổ chuyên gia chỉ nhập thông tin đánh giá và đính kèm bản Scan báo cáo đánh giá, không cần ký số nên không cần chứng thư số.
4) Câu hỏi: “1 tài khoản tham gia có được cấp nhiều token không? Nếu có cho mình xin quy định việc đc cấp nhiều token cho 1 tài khoản”.
Trả lời: khi bạn có tài khoản gốc (tạm gọi tài khoản admin) thì tài khoản này gắn với 01 CTS. Tuy nhiên, bạn có thể tạo các tài khoản nghiệp vụ (ví dụ phân quyền Bên mời thầu là đơn vị A cho gói thầu 1, đơn vị B cho gói thầu 2) thì mỗi tài khoản nghiệp vụ BMT này có thể gắn với CTS khác nhau nhé. Ví dụ cụ thể:
1. Cục X thuộc Bộ Y, Bộ Y là chủ đầu tư (tài khoản admin). Bộ Y có CTS riêng của Bộ Y. Bộ Y phân quyền cho Cục X là BMT thì Cục X được đăng ký một CTS khác với Bộ Y để ký số khi làm BMT.
2. Cục X là chủ đầu tư (tài khoản admin), Cục X giao, phân quyền cho Văn phòng Cục làm BMT. Do Văn phòng Cục là đơn vị phụ thuộc nên không được cấp CTS riêng nên khi thực hiện vai trò là BMT của mình, Văn phòng Cục X phải sử dụng CTS của Cục X. Cục X có thể đăng ký thêm 1 CTS khác và giao cho Văn phòng Cục sử dụng.
3. Cục X là chủ đầu tư (tài khoản admin). Cục X thuê đơn vị Z1 làm BMT gói thầu 1, thuê đơn vị Z2 làm BMT gói thầu 2, thì các đơn vị tư vấn Z1, Z2 được sử dụng CTS của họ để làm BMT.
5) Câu hỏi: “Ad cho hỏi, Bên mời thầu thuê tư vấn đánh giá HSDT thì tổ chuyên gia được phân quyền như thế nào?”
Trả lời: Có 2 cách
Cách 1: Tư vấn sử dụng tài khoản nghiệp vụ của mình
- Tài khoản tham gia hệ thống của bạn là vn123456789 có vai trò bmt
- Bạn tạo Tk nghiệp vụ có quyền Tổ chuyên gia là vn123456789-01.
Tk123456789 đăng TBMT xong, bạn tạo Tổ chuyên gia cho gói thầu và gán cho tài khoản vn123456789-01
Bạn giao tài khoản vn123456789-01 cho tư vấn để đánh giá, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì thu lại Tk này, tư vấn không vào được nữa.
Cách 2: Tư vấn dùng tài khoản riêng của tư vấn
- Tài khoản của bạn là vn123456789
- Tài khoản của tư vấn là vn123456799, tư vấn có tk nghiệp vụ Tổ chuyên gia là vn123456799-01
Sau khi đăng TBMT bằng Tài khoản của bạn vn123456789 của bạn, bạn tạo Tổ chuyên gia và gán cho tk vn1234567799-01 của tư vấn
6) Câu hỏi: “Bên mời thầu có cần CTS công cộng không ạ?”
Trả lời: Bạn cần cts công cộng để ký số khi đăng tải thông báo phát hành hồ sơ mời thầu, trả lời làm rõ hsmt, yêu cầu làm rõ hsdt.
Đăng tải KHLCNT và KQLCNT không cần ký số.
7) Câu hỏi: “Chữ ký số của công ty dùng để ký hóa đơn, nộp thuế có dùng được như CTS ko?”
Trả lời: CTS công cộng dùng được trên HT, khi sử dụng AC phải đăng ký sử dụng CTS đó trong tài khoản tham gia HT.
 

Tin tức liên quan

Phương pháp đánh giá về kỹ thuật - Quy trình chào hàng cạnh tranh - Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 11-07-2023

LƯU ĐỒ, BIỂU MẪU PHÒNG ĐẤU THẦU - CTY XÂY DỰNG

Ngày đăng: 12-04-2023

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Ngày đăng: 11-03-2023

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU CẬP NHẬT 2023

Ngày đăng: 05-03-2023

Quy trình Đấu thầu thực chiến chi tiết

Ngày đăng: 12-02-2023
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/