Hotline: 0929516221

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

BẢN WORD :  BẤM VÀO ĐÂY 

BẢN DẤU ĐỎ :  BẤM VÀO ĐÂY 

 

Tin tức liên quan

Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hiệu lực từ ngày 26/4/2024 thay thế Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

Ngày đăng: 27-04-2024

File PDF +WORD MỤC LỤC : Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày đăng: 01-03-2024

BIỂU MẪU BẢN WORD Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 21-02-2024

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 21-02-2024
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/