Hotline: 0929516221

Quy trình Đấu thầu thực chiến chi tiết

TẢI FILE :  BẤM VÀO ĐÂY 

BAN BIÊN TẬP KIWI

[W]: http://xaydungkiwi.com

[E]: kiwi.utc@gmail.com

[Phone&Zalo]: 0929.516.221

[F]: https://www.facebook.com/kiwidauthau

[G]:https://www.facebook.com/groups/dauthaukiwi

[Y]: https://www.youtube.com/c/WiKidauthau

 

Tin tức liên quan

LƯU ĐỒ, BIỂU MẪU PHÒNG ĐẤU THẦU - CTY XÂY DỰNG

Ngày đăng: 12-04-2023

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Ngày đăng: 11-03-2023

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU CẬP NHẬT 2023

Ngày đăng: 05-03-2023

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 10-02-2023

Năm 2023 thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 30-01-2023
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/