Hotline: 0929516221

Hợp đồng Fidic bản quyền

BẤM : VÀO ĐÂY 

Tin tức liên quan

HƯỚNG DẪN GIẢM THUÊ VAT 10- 8 %

Ngày đăng: 25-03-2022

Tạm ứng hợp đồng trong xây dựng (Có/Không xuất hoá đơn GTGT?)

Ngày đăng: 06-03-2022

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: cự ly vận chuyển

Ngày đăng: 18-01-2022

Thanh toán hợp đồng trọn gói

Ngày đăng: 03-01-2022

Điều chỉnh giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu

Ngày đăng: 14-12-2021
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/