Hotline: 0929516221

Hình ảnh thực tế kết quả kỳ thi đấu thầu kỳ 31

KỲ THI ĐẤU THẦU QUỐC GIA SỐ 31

TỶ LỆ ĐỖ 99%

CHỈ CẦN KHI BẠN MUỐN - TÔI XUẤT HIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP  ĐỂ LẤY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

 

 

Tin tức liên quan

Kế hoạch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu năm 2023

Ngày đăng: 21-12-2022

Hình ảnh thực tế điểm thi kỳ đấu thầu quốc gia kỳ 32

Ngày đăng: 13-11-2022

7 THÓI QUEN KHIẾN NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG TA HƠN

Ngày đăng: 15-10-2022

ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI

Ngày đăng: 31-08-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/