Hotline: 0929516221

Hình ảnh thực tế điểm thi kỳ đấu thầu quốc gia kỳ 32

 

Tin tức liên quan

Kế hoạch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu năm 2023

Ngày đăng: 21-12-2022

HÌNH ẢNH TƯ VẤN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠNG 2,3 CHO TỔ CHỨC TẠI SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngày đăng: 16-11-2022

Hình ảnh thực tế kết quả kỳ thi đấu thầu kỳ 31

Ngày đăng: 31-10-2022

7 THÓI QUEN KHIẾN NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG TA HƠN

Ngày đăng: 15-10-2022

Hình ảnh thực tế chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Ngày đăng: 25-09-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/