Hotline: 0929516221

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG - ÁP DỤNG LẬP DỰ TOÁN MỚI NHẤT 2022

Tin tức liên quan

HƯớng dẫn áp dụng Định mức công tác vận chuyển bằng Ô tô tự đổ AB hay AM

Ngày đăng: 06-07-2023

Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/07/2022 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021

Ngày đăng: 28-07-2022

Điểm mới Thông tư 12/2021/TT /BXD

Ngày đăng: 25-09-2021

Định mức dự toán xây dựng công trình đối với công tác Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác.

Ngày đăng: 09-07-2021

Hướng dẫn áp dụng nhóm nhân công trong định mức gia công và lắp đặt khung sàn đạo thi công mố trụ cầu

Ngày đăng: 08-05-2021
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/