Hotline: 0929516221

Sổ tay Quy trình Đấu Thầu

Giá bán: 450.000 đ

Hướng dẫn quy trình tổng quát từ lúc lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến lúc trúng thầu, Ký hợp đồng . ( Có lưu đồ kèm theo)

Hướng dẫn chi tiết quy trình lập HSMT, lập HSDT, đánh giá HSDT các loại hình thức Đấu thầu Xây Lắp, Hàng hóa, Tư vấn, Phi Tư vấn ( có lưu đồ kèm theo)

-------------------------

Nếu bạn đi làm lâu năm hoặc kỹ sư mới ra trường mà chưa nắm vững được quy trinh Đấu thầu

Muốn học đấu thầu để về văn phòng làm việc gần với gia đình 

Muốn nâng cao kỹ năng Đấu thầu để gia tăng thu nhập và thăng tiến hơn. 

Thì cuốn sách này rất cần cho bạn ! 

Cập nhật thông tư - Nghị định mới nhất 2022

Thực hành đấu thầu thực tiến, có vị dụ tính toán cụ thể 

Làm chủ quy trình Đấu thầu 

Dùng để Ôn thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu rất hiệu quả

Sản phẩm liên quan

0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/