Hotline: 0929516221

Sách thanh toán - quyết toán - kiểm toán Xây dựng cơ bản

Giá bán: 430.000 đ

 + Quy định về hợp đồng Xây dựng, có bao nhiều loại, đặc điểm của từng loại HĐ xây dựng, nguyên tắc đàm phán Hợp đồng XD;
 + Quy trình tạm ứng , hạn mức tạm ứng hợp đồng ;
 + Quy trình thanh toán hợp đồng Xây dựng ;
 + Quy trình điều chỉnh giá hợp đồng Xây dựng (có ví dụ cụ thể);
 +  Quy trình quyết toán Hợp đồng Xây dựng;
 + Quy trình Kiểm toán Xây dựng; Các sai sót thường gặp trong quá trình thi công xây dựng ( từ lúc lập dự án, đấu thầu, thi công, thanh toán,quyết toán ...)

 

✅ Với kinh phí bằng 01 ngày công,  các bạn sẽ có  có những kinh nghiệm nêu trên bằng 05 năm công tác :
✅  Inbox  FB  hoặc Zalo 0929.516.221
✅  Sách đang được xuất bản, đặt hàng để vài ngày nữa lên kệ tôi gửi ngay cho quý bạn

 

Sản phẩm liên quan

0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/