Hotline: 0929516221

Bộ tình huống đấu thầu ( 03 tập)

Giá bán: 780.000 đ

+ Tuyển tập gần 1000 tình huống Đấu thầu mới nhất 

+ Các tình huống phân loại theo từng chủ đề , theo từng Giai đoạn 

+ Gồm đấu thầu truyền thống + Đấu thầu qua mạng 

+ Trả lời tính huống có dẫn  chứng rõ ràng, đưa ra kết luận và mở rộng vấn đề 

 

Cập nhật thông tư - Nghị định mới nhất 2020

Gia tăng kinh nghiệm chuyên sâu thực tiễn nhất để phản xạ, tham mưu cho cấp trên

Dùng để Ôn thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu rất hiệu quả

Sản phẩm liên quan

0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/