Hotline: 0929516221

TƯ VẤN HOÀN THIỆN HỒ SƠ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC 

+1. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC 

+2. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁ NHÂN

+3. CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

+4. ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU QUỐC GIA

+5. CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN ATLĐ, VSMT, PCCC 

 

Nội dung đang được cập nhật
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/