Hotline: 0929516221

LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSMT, ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH HSDT ( thực chiến) Theo TT 08/2022

Giá bán: 1.200.000 đ

Khoá học này giúp bạn:

1.Kiện toàn kiến thức Đấu thầu

2. Hiểu rõ được quy trình Đấu thầu 

3. Tự tay lập được HSMT, E- HSMT 

4.Tự tay thao tác và thực hiện các thủ thuật trên Mạng Đấu thầu quốc gia : Lập và đăng tải " Dự án , Kế hoạch LCNT, E-HSMT"

5.Tự lập và hiểu rõ quy trình đánh giá HSDT , E- HSDT 

6. Tặng bộ mẫu HSMT, E-HSMT, báo cáo đánh giá HSDT 

7. Hậu mãi trọn đời 24/7 ( tư vấn giải đáp miễn phí, học hiểu mới thôi) 

 

0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/