Hotline: 0929516221

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016

Ngày đăng: 18-11-2022

HÌNH ẢNH TƯ VẤN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠNG 2,3 CHO TỔ CHỨC TẠI SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngày đăng: 16-11-2022

Hình ảnh thực tế điểm thi kỳ đấu thầu quốc gia kỳ 32

Ngày đăng: 13-11-2022

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 09-11-2022

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 08/2022/ TT -BKHĐT

Ngày đăng: 06-11-2022

Hình ảnh thực tế kết quả kỳ thi đấu thầu kỳ 31

Ngày đăng: 31-10-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Thông tư số 61/2022/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng: 18-10-2022

7 THÓI QUEN KHIẾN NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG TA HƠN

Ngày đăng: 15-10-2022

Hình ảnh thực tế chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Ngày đăng: 25-09-2022

Hình ảnh kết quả thi chứng chỉ cá nhân hạng I - ngày 10+11/9/2022

Ngày đăng: 25-09-2022

Các câu hỏi về chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 24-09-2022

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Ngày đăng: 12-09-2022

Quy Trình Tư Vấn Dịch Vụ Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Hạng 1, 2, 3

Ngày đăng: 11-09-2022

ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI

Ngày đăng: 31-08-2022

V/V CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU HẾT HẠN

Ngày đăng: 31-07-2022

Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/07/2022 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021

Ngày đăng: 28-07-2022

Đôn đốc đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 26-07-2022

cập nhật 16.9: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI 2022 ( FULL)

Ngày đăng: 07-07-2022

Một số quy định của E-HSMT dẫn đến hạn chế nhà thầu theo TT 08/2022/ TT-BKHDT

Ngày đăng: 02-07-2022

Từ ngày 1- 7-2022, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm cho bên thứ ba

Ngày đăng: 01-07-2022

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Ngày đăng: 27-06-2022

Chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu cần chuyển đổi tài khoản sang hệ thống đấu thầu mới từ 01/7/2022.

Ngày đăng: 27-06-2022
« 1 2 3 4 5 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/