Hotline: 0929516221

Thông tư 1/2023/TT-BGTVT hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

Ngày đăng: 11-03-2023

02-2023-Thongtu_BXD_Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Ngày đăng: 08-03-2023

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU CẬP NHẬT 2023

Ngày đăng: 05-03-2023

Quy trình Đấu thầu thực chiến chi tiết

Ngày đăng: 12-02-2023

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 10-02-2023

Năm 2023 thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 30-01-2023

ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT 8% VỀ 10 %

Ngày đăng: 06-01-2023

Công văn BGTVT trả lời Thủ tưởng chỉnh phủ ---------------- V/v lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và tổ chức khởi công xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 31-12-2022

Kế hoạch thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu năm 2023

Ngày đăng: 21-12-2022

GÓI THẦU ÁP DỤNG CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, KHÔNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM NHƯNG NHÀ THẦU THAM DỰ THẦU PHẢI CAM KẾT

Ngày đăng: 16-12-2022

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG - ÁP DỤNG LẬP DỰ TOÁN MỚI NHẤT 2022

Ngày đăng: 05-12-2022

Các bước triển khai dự án đầu tư (áp dụng trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất)

Ngày đăng: 26-11-2022

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016

Ngày đăng: 18-11-2022

HÌNH ẢNH TƯ VẤN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠNG 2,3 CHO TỔ CHỨC TẠI SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngày đăng: 16-11-2022

Hình ảnh thực tế điểm thi kỳ đấu thầu quốc gia kỳ 32

Ngày đăng: 13-11-2022

Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

Ngày đăng: 09-11-2022

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 08/2022/ TT -BKHĐT

Ngày đăng: 06-11-2022

Hình ảnh thực tế kết quả kỳ thi đấu thầu kỳ 31

Ngày đăng: 31-10-2022

Giải đáp 23 vướng mắc về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công

Ngày đăng: 26-10-2022

Thông tư số 61/2022/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ngày đăng: 18-10-2022

7 THÓI QUEN KHIẾN NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG TA HƠN

Ngày đăng: 15-10-2022

Hình ảnh thực tế chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Ngày đăng: 25-09-2022

Hình ảnh kết quả thi chứng chỉ cá nhân hạng I - ngày 10+11/9/2022

Ngày đăng: 25-09-2022

Các câu hỏi về chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 24-09-2022

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Ngày đăng: 12-09-2022
« 1 2 3 4 5 »
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/