Hotline: 0929516221

Hình ảnh thực tế chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

QUY TRÌNH LÀM VIỆC KHOẢNG 30-35 SẼ RA CHỨNG CHỈ 2, 3

KHOẢNG 50-60 NGÀY SẼ RA CHỨNG CHỈ HẠNG 1

 

Tin tức liên quan

HÌNH ẢNH TƯ VẤN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HẠNG 2,3 CHO TỔ CHỨC TẠI SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngày đăng: 16-11-2022

Hình ảnh thực tế điểm thi kỳ đấu thầu quốc gia kỳ 32

Ngày đăng: 13-11-2022

Hình ảnh thực tế kết quả kỳ thi đấu thầu kỳ 31

Ngày đăng: 31-10-2022

7 THÓI QUEN KHIẾN NGƯỜI KHÁC TÔN TRỌNG TA HƠN

Ngày đăng: 15-10-2022

Hình ảnh kết quả thi chứng chỉ cá nhân hạng I - ngày 10+11/9/2022

Ngày đăng: 25-09-2022
0929516221
0929516221
https://www.facebook.com/KW22668/